POWER

Čo je to POWER fond?

Vďaka darom a ľuďom ktorí nám prispeli viac ako je cena tábora sme radi, že môžeme ponúknuť tým, ktorí to potrebujú, zľavu až do výšky 50% na naše tábory a ostatné aktivity.

Informácie pre žiadateľov 

Zľavu poskytujeme pre:

  • mnohodetné rodiny (štyri a viac detí)
  • rodičov ktorí prišli o zamestnanie alebo majú finančnú krízu v rodine 
  • chlapcov ktorým by plná výška účastníckeho poplatku znemožnila účasť na tábore.

Budeme radi ak nám napíšete email v ktorom spomeniete že sa uchádzate o finančný príspevok z POWER FONDU a my Vám obratom potvrdíme Vašu žiadosť a pridelíme finančný príspevok na tábor.

Informácie pre podporovateľov 

Vďaka Vašim príspevkom môžeme na naše tábory pozývať aj deti z rodín, ktoré by si to finančne nemohli dovoliť. Všetky Vaše príspevky sú transparentne využívané výhradne na účely POWER aktivít. Podporiť nás môžete pomocou finančného príspevku na POWER účet (SK15 8330 0000 0021 0188 5548) a aj poukázaním 2% z daní. 

Vaše dary môžete poskytnúť na celý projekt alebo ich venovať na jednu z našich potrieb: 

Našim cieľom je aby účasť na aktivitách bola otvorená každému. Vďaka príspevkom môžeme ponúknuť tým, ktorí to potrebujú, zľavu až do výšky 50% na naše tábory a ostatné aktivity.

Chceme, aby sa ponuka nášho projektu rozšírila medzi širokú verejnosť a preto pripravujeme pravidelne brožúrku so zoznamom plánovaných podujatí, ktorú následne rozdávame na školách a účastníkom našich podujatí. Tiež by sme časť peňazí radi použili na propagáciu na sociálnych sieťach. 

Vďaka dobrovoľníkom-animátorom, ktorí vo svojom voľnom čase pripravujú program a zúčastňujú sa aktivít počas ich dovoleniek celý náš projekt funguje. Radi by sme pre nich zabezpečili pokrytie nákladov spojených s účasťou na POWER podujatiach ako doprava, ubytovanie, strava… a tiež by sme chceli časť finančných prostriedkov použiť na budovanie tímu a to prostredníctvom edukácie a výletov pre celý POWER team. 

Naša organizácia má pravidelné náklady na zostavovanie účtovníctva, prevádzku webstránky ale aj mnohé iné administratívne náklady, ktoré počas roka musíme uhrádzať. 

Na aktivitách sa snažíme použivať rôzne športové potreby a tiež spoločenské hry. Vďaka podpore tejto oblasti dokážeme zabezpečiť, že pripravované podujatia sú čoraz kvalitnejšie a atraktívnejšie pre účastníkov. 

Našou túžbou je viesť mladých ku pomáhaniu druhým, Chceme sa s nimi aktívne zapájať napríklad do pomoci u Misionárok lásky ale aj inými dobrými skutkami.  Finančné prostriedky by sme radi využil na pomoc pre druhých a občerstvenie počas tejto pomoci pre účastníkov. 

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť.
Chcem darovať 2% z dane
Budeme radi, ak nám darujete 2% z vaších daní. Na odkaze nižšie nájdete konkrétny postup ako na to.

Chcem podporiť
Periodicita:
Prispevam na:
Výška daru:
Spôsob platby:

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.

Zatiaľ ste darovali
0
Potrebujeme
30 000

Výročná správa 2023

Aké projekty a aktivity sme minulý rok absolvovali? Kto všetko nám pomáha v našej službe? Ponúkame vám našu výročnú správu za rok 2023, kde sa toto všetko dozviete.

Príjemné čítanie!

Návrat hore