POWER FOND

POWER FOND

Informácie pre žiadateľov

Vďaka darom a ľuďom ktorí nám prispeli viac ako je cena tábora sme radi, že môžeme ponúknuť, tým, ktorí to potrebujú, zľavu až do výšky 50 % :

  • pre mnohodetné rodiny (štyri a viac detí)

  • pre rodičov ktorí prišli o zamestnanie alebo majú finančnú krízu v rodine

  • pre chlapcov ktorým by plná výška účastníckeho poplatku znemožnila účasť na tábore.

Budeme radi ak nám napíšete email v ktorom spomeniete že sa uchádzate o fin. príspevok z POWER FONDU a my Vám obratom potvrdíme Vašu žiadosť a pridelíme finančný príspevok na tábor.

Powertabory 2 percenta.pdf

Informácia pre podporovateľov

Vďaka Vašim príspevkom môžeme na naše tábory pozývať aj deti z rodín, ktoré by si to finančne nemohli dovoliť. Všetky Vaše príspevky sú transparentne využívané výhradne na účely POWER aktivít. Podporiť nás môžete pomocou finančného príspevku na POWER účet (SK15 8330 0000 0021 0188 5548) a od roku 2020 aj poukázaním 2 percent z daní.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Vaše príspevky