POWER

Modra 2022

Počas víkendu 25.-27.11 Power team zorganizoval víkend pre chlapcov vo veku od 10 do 16 rokov. Témou víkendu bol Hobbit a pomocou tohto príbehu sme sa snažili chlapcom priblížiť tému: Priateľstvo. Víkend sa uskutočnil v zariadení Detská Misia vj obci Častá-Píla. 

V piatok po príchode sme pre chlapcov pripravili zaujímavú hru, kedy si museli z audio nahrávky zapamätať čo najviac vlastností, ktorými správny Hobbit disponuje a následne ich po skupinách prezentovať v rámci scénky. Po tejto hre a krátkej zoznamovacej aktivite sme slávili sv. omšu a mali spoločnú večeru. Po nej nasledoval workshop, kde sme prezentovali dôležitosť tímovej práce a večerná hra, pri ktorej bolo potrebné získať prsteň moci. Deň sme zakončili spoločnou večernou modlitbou.

Sobotu ráno sme začali krátkou rozcvičkou a modlitbou v skupinách. Aj keď po raňajkách počasie nevyzeralo veľmi prívetivo po svätej omši sa nám vyčasilo a vybrali sme sa na výlet do neďalekej štôlne Bartolomej. Poobede sme mali krátky oddych a hru zameranú na rozvoj prezentačných, fyzických a intelektuálnych zručností podobnú spoločenskej hre Aktivity. Po workshope a večeri nasledovala nočná hra a večerná modlitba.

V nedeľu náš program pozostával z rannej modlitby, raňajok a florbalového turnaja. Pred obedom sme slávili prvú adventnú sv. omšu a na záverečnej dražbe sme si rozdali odmeny. Poobede sme stihli ešte krátke spoločné fotenie a vybrali sa na cestu autobusom domov

Návrat hore